Сите градови кои учествуваа во претходните изданија на ЕНМ беа објавени со деталите за најава (e-mail / корисничко име и лозинка). Користете ги да влезете подолу.

Поправи ги деталите за најава

Заборавени детали за најава/не можете да се сетите дали вашиот град бил дел од претходните ЕНМ изданија? Кликни тука за да дознаеш:
Преземете ги вашите детали за најава